Do kiedy opłaca się ZUS?

Do kiedy opłaca się ZUS?

Do którego dnia miesiąca trzeba opłacić składki ZUS?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składki ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, w przypadku opłacania składek wyłącznie za siebie. Do 15 dnia miesiąca przedsiębiorca powinien opłacić składki również za inne osoby, czyli pracowników lub zleceniobiorców. Jeżeli 10 lub 15 dzień miesiąca wypada w weekend lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to termin płatności wypada następnego dnia roboczego, po dniu wolnym.

Płatność składek ZUS musi zostać dokonana przelewem bankowym, na poczcie, w banku lub przez Internet. Data zapłacenia przelewu to data wyjścia pieniędzy z naszego konta a nie data złożenia przelewu! Jeżeli przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie to spóźnienie nie spowoduje konieczności naliczania odsetek, jeżeli jest to ubezpieczenie obowiązkowe to ZUS naliczy odsetki (nie zostaną one jednak pobrane, gdy będą mniejsze niż 6,60 zł).

Ubezpieczenie dobrowolne wygasa, jeżeli upłynie miesiąc nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Wypada również pamiętać, że od każdej dodatkowej prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani jesteśmy płacić dodatkową składkę zdrowotną, prowadząc dwie firmy płacimy dwie składki zdrowotne.