Preferencyjny ZUS

Preferencyjny ZUS

Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z niższych, preferencyjnych stawek ZUS. Osoby podejmujące działalność gospodarczą, a nie prowadzące takiej w poprzednich 5 latach mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek preferencyjnego ZUSu (składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.