Składki ZUS 2010

Składki ZUS 2010

Wysokość składek na Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy

Składki ZUS za 2010 r.

Ubezpieczenia społeczne
Normalna: 559,49 zł
Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 513,24 zł
Preferencyjny ZUS dla nowych firm przez pierwsze dwa lata 117,11 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym lub 107,43 bez.

Ubezpieczenie zdrowotne
Normalna: 233,32
Preferencyjny ZUS dla nowych firm przez pierwsze dwa lata 233,32

Fundusz Pracy
Normalna: 46,25