ZUS I Oddział w Warszawie

ZUS I Oddział w Warszawie

Adres:
00-917 Warszawa
ul. Senatorska 6/8

Telefony:

Tel.: (0-22) 538-21-11/12/13/14
Fax.: (0-22) 827-25-55

Zasięg terytorialny:
Miasto: Warszawa – dzielnice: Śródmieście