ZUS Oddział w Zabrzu

ZUS Oddział w Zabrzu

Adres:
41-800 Zabrze
ul. Szczęść Boże 18

Telefony:
Tel.: (0-32) 277-86-66
Fax.: (0-32) 271-13-11

Zasięg terytorialny:

Miasto: Knurów, Pyskowice, Zabrze
Gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś